Kevytnelipyörä Lisäpaketti

    Toivottu alkamisajankohta

    Oppimateriaalit EAS-koulutuksen lisäksi

    Lisäajotuntipaketti

    Suoritan lisäksi traktorikortin (T)

    Nykyinen ajokortti