Drone A2

Valvottu lisäteoriakoe

50 €
  • 30 monivalintakysymystä
  • 45 minuuttia aikaa suorittaa koe
  • Hyväksytyn suorituksen jälkeen saa pätevyydentoimia miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä (UAS) alakategoriassa A2
  • Pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta
  • Ennen valvotun lisäteoriakokeen suorittamista tulee olla A1/A3-kategorian verkkoteoriakoe suoritettuna
  • Ennen valvotun lisäteoriakokeen suorittamista tulee olla omatoiminen käytännön koulutus suoritettuna

Kokeet järjestetään toimistollamme, osoitteessa Valtakatu 60, Lappeenranta.
Kokeen voi maksaa paikan päällä pankkikortilla. Mikäli yritys maksaa kokeen, toimitathan laskutusohjeet viimeistään tullessasi kokeeseen.

Koeajat ovat pääasiassa tiistaisin ja torstaisin klo 12-16. Tarvittaessa muutkin ajat ovat mahdollisia.
Lisätietoja toimistoltamme puhelimitse numerosta 050 453 0530 tai sähköpostitse info@makisenliikennekoulu.fi.

Uusi droneasetus yhtenäistää droneja koskevat säädökset koko EU:n alueella. Suomalaisille dronejen käyttäjille uudistus tuo velvollisuuden rekisteröityä dronetoimijarekisteriin, aikaisemmin ilmoitusvelvollisuus on koskenut vain ammattilaisia. Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain ne dronejen käyttäjät, jotka lennättävät alle 250 g painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja. Kaikki kamerallisia droneja lennättävät dronejen käyttäjät kuuluvat siis rekisteröinnin piiriin.

Jos haluat lennättää tiheästi asutulla alueella painoltaan 500 g – 2 kg dronea, on kyseessä avoimen kategorian alakategorian A2 mukainen toiminta. Tässä tapauksessa sinulla tulee olla A1/A3-verkkoteoriakokeen lisäksi omatoiminen käytännön koulutus ja valvottu A2-lisäteoriakoe hyväksytysti suoritettuina. Muista, että omatoiminen käytännön koulutus tulee olla suoritettuna ennen A2-lisäteoriakokeeseen osallistumista. Lisäteoriakokeen läpäisyn jälkeen voit toimia tiheästi asutuilla alueilla enintään 2 kg painoisella dronella, jossa ei ole C2-merkintää, 1.1.2023 asti, tai C2-merkityllä dronella, joita tulee myyntiin siirtymäkauden aikana. Asetuksen mukaan C2-merkityllä dronella painoraja A2-alakategorian toimintaan on 900 g – 4 kg.

Toisin kuin A1/A3-verkkoteoriakoe, A2-lisäteoriakoe suoritetaan luokkahuoneessa, jossa koetta valvotaan kokeen järjestäjän toimesta. Osallistumismaksu kauko-ohjaajan valvottuun lisäteoriakokeeseen on 50 euroa. Lisäteoriakokeessa jokainen yrityskerta on maksullinen. Kokeen suorittamiseen on 45 minuuttia aikaa sen aloittamisesta. Ennen lisäteoriakokeeseen osallistumista kauko-ohjaajalla tulee olla A1/A3-verkkoteoriakoe ja omatoiminen käytännön koulutus suoritettuina.

Suoritettuasi valvotun lisäteoriakokeen hyväksytysti, saat pätevyyden toimia miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä (UAS) alakategoriassa A2, eli saat lennättää enintään 2 kg painavaa dronea siirtymäkaudella (1.1.2023 asti), tai enintään 4 kg painavaa C2-luokan dronea, tiheästi asutuilla alueilla turvallisella etäisyydellä ihmisistä. Pätevyys on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen lisäteoriakoe tulee uusia. Yli 2 kg painavan C2-merkitsemättömän dronen lennätys siirtymäkaudella tai muun kuin C2-merkityn dronen lennätys tiheästi asutulla alueella vaatii erityinen-kategorian toimintaluvan. Painavamman dronen lennätys on kuitenkin sallittua harvaan asutuilla alueilla avoimen kategorian alakategorian A3 ehtojen mukaisesti.
(Traficom)

Lisätietoja www.droneinfo.fi